Site announcements

การเข้าใช้งานระบบ (Login)

 
Admin
การเข้าใช้งานระบบ (Login)
โดย Admin NEC - พฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2017, 3:07PM
 

 ขั้นตอนการเข้าใช้งานบทเรียน


■ การเข้าใช้งานระบบ (Login)

1. คลิกที่ปุ่ม Login ที่มุมความมือ หรือคลิกเข้าระบบที่นี่2. ทำการล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   รหัสบัตรประชาชน
รหัสผ่าน:   ********* (รหัสผ่านที่ได้รับทางอีเมล)   3. คลิกเลือกบทเรียนที่ต้องการ  
3. ระบบจะนำเข้าหน้าบทเรียนที่เลือก  ให้อ่านคำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์บทเรียน และรายละเอียดของบทเรียน4. ทำแบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-Test)  ** กรุณาทำก่อนเข้าสู่บทเรียน

 


5. เริ่มเรียนบทเรียนจากคลิกรายวิชา และทำกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมาย

6. ทำแบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-Test)
* โปรดอ่านคำชี้แจงการทำข้อสอบก่อนการใช้งาน


หมายเหตุ
กรณีมีปัญหาการใช้งานสามารถสอบถามได้ที่ Facebook page โครงการ